praca w hiszpanii bez języka

Praca Zdalna – Przeciwdziałanie COVID-19

Praca zawodowa – życie osobiste. Praca w Niemczech od zaraz? Praca ta szuka potwierdzenia hipotezy, iż język polski bardziej niż szwedzki różnicuje pozycję w grupie na poziomie różnych kategorii grzeczności i tym samym reprezentuje model społeczeństwa zorientowanego na grupę. Słowo … Read More